Skip to content
Foomka Muujinta Xiiseynta Empower to Educate

Ma xiisaynaysaa inaad wax badan ka barato barnaamijka Empower to Educate program? Xidhiidh la samee Lataliyaha Shaqada ee deegaankaaga adigoo adeegsanaya xiriiriyaha hoose si aad u bilowdo. La-taliyahaaga Shaqada ayaa halkan u jooga inuu ka jawaabo su'aalo kasta oo uu kaaga taageero talaabo kasta intaad ku jirto hayaanka.